Cách tăng điểm Thiên Vương Đao, Thương, Chùy cho người mới chơi

By fuji - Latest update 22/05/2022
Cách tăng điểm Thiên Vương Đao, Thương, Chùy cho người mới chơi
Name
Version
Mod Features
Size
Requires
Category Võ Lâm
Get It On Google Play
Publisher
Genre
Update 22/05/2022 (2 năm ago)

Cùng với Thiếu Lâm, Thiên vương nằm trong ngũ hành Kim, lấy cơ thể cường tráng, lượng máu dồi dào làm chỉ nan sinh tồn hàng đầu. Mặc dù thời đầu đầu train cấp hơi chán nhưng càng về sau chơi Thiên Vương thú vị. Với khả năng tấn công gần, ngoại công, Thiên Vương áp đảo khi solo với mọi đối thủ. Fuji Game sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách tăng điểm Thiên Vương theo các đường đao, thương và chùy.

Giới thiệu

Thiên Vương ngũ hành Kim, thuộc chính phái. Trong giai đoạn lịch sử Thiên Vương thành lập trong giai đoạn biến động, vừa chống Tống vừa chống Kim.

Thiên Vương Bang phần lớn thành viên là các nghĩa sĩ trượng nghĩa, hiền lành, chân chất, giúp đời, giúp người.

phái thiên vương
Phái Thiên Vương

Trên giang hồ hệ thống skill nổi tiếng bởi các chiêu thức như Thiên Vương Thương, Thiên Vương đao, Bát Phong Trảm, Truy Tinh Trục Nguyệt.

Lưu ý trước khi tăng điểm

Thiên vương chuyên tấn công gần, do đó ngay từ cấp độ ban đầu lv 1-60 chiêu thức chỉ tấn công 1 mục tiêu, vì vậy lực tay và điểm về sức mạnh quan trọng. thân pháp và sinh lực nên được quan tâm bởi khi đánh quái còn trừ đi SinhLực nhất định. Thân pháp giúp sử dụng vũ khí và giúp tăng tốc độ đánh nhanh => tăng hiệu quả khi train lv.

Bên dưới các bạn theo dõi cách tăng điểm Thiên vương theo trường phái khác nhau.

Tăng điểm Thiên Vương thương

Đối với Thiên vương thương, chúng ta tăng điểm theo cấp độ. Bảng tăng điểm chia từ lv 1 đến lv 90 cho các bạn tiện theo dõi.

Tăng điểm tiềm năng

Từ level 1 đến level 9 (có 40 điểm)

 • Sức mạnh 35 +20 = 55 điểm
 • Thân pháp 25+15 = 40 điểm
 • Sinh khí 25+5= 30 điểm

Từ level 9 đến level 18 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh 55 +30 = 85 điểm
 • Thân pháp 40+10 = 50 điểm
 • Sinh khí 30+5= 30 điểm

Từ level 18 đến level 27 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh 85 +25 = 110 điểm
 • Thân pháp 50+15 = 65 điểm
 • Sinh khí 35+5= 40 điểm

Từ level 27 đến level 36 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh 110 +  30 = 140 điểm
 • Thân pháp 65+10 = 75 điểm
 • Sinh khí 40+5= 45 điểm

Từ level 36 đến level 45 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh 140 +  25 = 165 điểm
 • Thân pháp 75+15 = 90 điểm
 • Sinh khí 45+5= 50 điểm

Từ level 45 đến level 54 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh +30 = 195 điểm
 • Thân pháp +10 = 100 điểm
 • Sinh khí +5= 55 điểm

Từ level 54 đến level 63 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh +30 = 225 điểm
 • Thân pháp +15 = 115 điểm

Từ level 63 đến level 72 (có 45 điểm)

 • Sức mạnh +45 = 260 điểm
 • Thân pháp +10 = 125 điểm

Từ level 72 đến level 81 (có 45 điểm)

 • Thân pháp +15 = 140 điểm
  Sinh khí +30 = 85 điểm

Từ level 81 đến level 90 (có 45 điểm)

 • Thân pháp +45 = 130 điểm

=>Thiên vương Thương khi đạt level 90 sẽ có Sức mạnh 260, Thân pháp 140, Sinh khí 130.

Tăng điểm Kỹ Năng

Cấp độ 10-29 (28 skill): 20 Thiên Vương Thương Pháp, 6 Hồi Phong Lạc Nhạn, 1 Thiên Vương Chuỳ Pháp 1 Thiên Vương Đao pháp

Cấp độ 30-59 (30 skill) : 20 Dương Quang Tam Điệp 10 Kim Chung Tráo

Cấp độ 60 người chơi khi reset còn 59 skill , cộng sao thì cộng dành riêng ra 19 skill cộng tối đa cho TVCY và HCBP cho đến khi Thiên vương lên 90. Còn 40 điểm cộng như sau: 20 TVTP , 1 TVDP , 1 TVCP , 1 HCBP , 1 TVCY. Còn 16 điểm chúng ta sẽ cộng vào ĐHT, TTQ, KTC

Cấp độ 60 – 89: 30 TVCY , 20 HCBP

HOẶC THAM KHẢO BẢNG SAU:

Tăng điểm Thiên vương thương
Tăng điểm Thiên vương thương

Tăng điểm Thiên Vương chùy

Điểm tiềm năng

Đối với level 1-9 (40 điểm)

 • Sức mạnh: 35sm+20sm=55s
 • Thân pháp: 25tp+15tp =40tp
 • Sinh khí: 25sk+5sk=30sk

Đối với level 9-18 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 55sm +30sm= 85sm
 • Thân pháp: 40tp+10tp=50tp
 • Sinh khí: 30sk+5sk= 35sk

Đối với level 18-27 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 85sm + 25 sm = 110sm
 • Thân pháp: 50tp+15tp=65tp
 • Sinh khí: 35sk+5sk = 40sk

Đối với level 27-36 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 110sm + 30sm = 140sm
 • Thân pháp: 65tp+10tp=75
 • Sinh khí: 40sk +5sk=45sk

Đối với level 36-45 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 140sm + 25sm = 165sm
 • Thân pháp: 75tp+15tp=90tp
 • Sinh khí: 45sk +5sk=50sk

Đối với level 45-54 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 165 sm+30sm = 195 sm
 • Thân pháp: 90tp+10 tp =100tp
 • Sinh khí: 50sk+5sk=55 sk

Đối với level 54 -63 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 195 sm + 35 sm = 230 sm
 • Sinh khí: 55sk + 10sk = 65sk

Đối với level 63-72 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 230 sm+ 35 sm = 265sm
 • Sinh khí: 65sk + 10sk = 75sk

Đối với level 72-81 (45 điểm)

 • Sức mạnh:265 sm + 35sm = 300sm
 • Sinh khí: 75sk + 10sk = 85sk

Đối với level 81-90 (45 điểm)

 • Sinh khí: 85sk + 45sk = 130sk

Thiên Vương chùy cấp độ 90 có sức mạnh 300 , thân pháp 100, sinh khí 130.

Sau cấp độ 90 nên tăng thêm Sức mạnh >380 và sinh khí >150 giúp sinh lực >5000 có lượng máu dồi dào và lực tay khoẻ.

Điểm kỹ năng

tăng điểm thiên vương chùy
Tăng điểm Thiên vương chùy

Cách tăng điểm Thiếu Lâm Đao, quyền, bổng Võ lâm 1

Tăng điểm Thiên Vương đao

Đối với level 1-9 (40 điểm)

 • Sức mạnh: 35sm+20sm=55sm
 • Thân pháp: 25tp+15tp =40tp
 • Sinh khí: 25sk+5sk=30sk

Đối với level 9-18 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 55sm +30sm= 85sm
 • Thân pháp: 40tp+10tp=50tp
 • Sinh khí: 30sk+5sk= 35sk

Đối với level 18-27 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 85sm + 25 sm = 110sm
 • Thân pháp: 50tp+15tp=65tp
 • Sinh khí: 35sk+5sk = 40sk

Đối với level 27-36 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 110sm + 30sm = 140sm
 • Thân pháp: 65tp+10tp=75
 • Sinh khí: 40sk +5sk=45sk

Đối với level 36-45 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 140sm + 25sm = 165sm
 • Thân pháp: 75tp+15tp=90tp
 • Sinh khí: 45sk +5sk=50sk

Đối với level 45-54 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 165 sm+30sm = 195 sm
 • Thân pháp: 90tp+10 tp =100tp
 • Sinh khí: 50sk+5sk=55 sk

Đối với level 54 -63 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 195 sm + 25 sm = 220 sm
 • Thân pháp: 100tp+20tp=120tp

Đối với level 63-72 (45 điểm)

 • Sức mạnh: 220 sm+ 25 sm = 245sm
 • Thân pháp: 120tp + 20tp = 140tp

Đối với level 72-81 (45 điểm)

 • Sức mạnh:245 sm + 15sm = 260sm
 • Sinh khí: 55sk + 30sk = 85sk

Đối với level 81-90 (45 điểm)

 • Sinh khí: 85sk + 45sk = 130sk

Điểm kỹ năng

Tăng điểm kỹ năng Thiên vương đao

Hướng dẫn cách mặc đồ Thiên vương

Vũ khí : bs + kháng hoả (% stvl , đcx )
Mũ : kháng hoả + giảm choáng
Áo : thời gian phục hồi + kháng hoả
Thắt lưng : kháng hoả
Bao tay : thời gian làm chậm
Ngọc bội : thời gian làm chậm
Nhẫn trên : kháng lôi
Nhẫn dưới : kháng hoả
Dây chuyền : Kháng tất cả hệ Kim
Giày : tốc độ + kháng lôi

=> Trang bị này dùng cho anh em cộng KCT cao , không cần mang đồ PTVL và KB.

Chi tiết cách mặc đồ Thiên Vương xem TẠI ĐÂY

Lưu ý

 • Ban đầu nên mua 1 cái Thương 1 cấp tấn công quái cho khỏe, tốc độ nhanh lên nhanh cấp độ.
 • Mới ban đầu level 1 đến 80 nên chơi đường Thương. Khi nào lên level 90 chuyển qua Chùy pháp .
 • Không nên Tẩy tuỷ sớm .

Fuji Game mong rằng những hướng dẫn tăng điểm Thiên Vương sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các tân thủ hoặc những anh em chơi lại game võ lâm 1.

 

0/5 (0 votes)