Cách mặc đồ Ngũ Độc chưởng, đao trong Võ lâm jx1

By fuji - Latest update 22/05/2022
Cách mặc đồ Ngũ Độc chưởng, đao trong Võ lâm jx1
Name
Version
Mod Features
Size
Requires
Category Võ Lâm
Get It On Google Play
Publisher
Genre
Update 22/05/2022 (2 năm ago)

Ngũ độc là môn phái đặc biệt trong võ lâm chuyên sử dụng độc, ám khí để tấn công đối thủ. Rất nhiều anh em thích chơi 5 độc bởi khả năng rút độc và sốc chết đối phương chỉ trong thời gian ngắn. Với cách mặc đồ Ngũ độc có thể mặc theo Ngũ Hành hoặc mặc đồ An Bang đều được. Xem bên dưới chi tiết hơn nhé.

cách mặc đồ ngũ độc

Mặc đồ Ngũ độc dùng Âm Phong Thực Cốt

Đối tượng: Sử dụng khi người chơi muốn dùng skill chủ đạo là Âm Phong Thực Cốt và vũ khí độc sát hệ Mộc. Nhược điểm kháng băng giảm.

 • Mũ (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Áo (Hỏa) 40TGPH 25PTVL(d1)
 • Bao tay (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Đai lưng (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Giày (Hỏa) 40sp 40TGLC(d1) 25PTVL(d2)
 • Dây chuyền (Thủy) 20KTC
 • Nhẫn An Bang (Hỏa) *2 KH30
 • Ngọc bội Hiệp Cốt (Thổ) KB30 KTC5
 • Vũ khí (Mộc) đs nội(d1)

Bảng kháng chi tiết

 • PTVL 132
 • KH 85
 • KB 55
 • KL 60
 • KD 25
 • TGPH 40
 • TGLChậm 40
 • TGLChoáng 0
 • TGTD 0

Chúng ta có thể mua bao tay PTVL nếu như không có bao tay Định Quốc 50TGLChậm.

 • Bao tay Định Quốc (Hỏa) 50TGLChậm

Bảng kháng

 • PTVL 107
 • KH 85
 • KB 55
 • KL 60
 • KD 25
 • TGPH 40
 • TGLChậm 90
 • TGLChoáng 0
 • TGTD 0

Cách mặc đồ cho Ngũ Độc Âm Phong

Nhân vật của bạn sẽ trở thành Ngũ Độc máu nhiều cực khỏe trong khả năng solo và khả năng kháng không khác gì Cái Bang.

 • Mũ Định Quốc (Thủy) 30PTVL
 • Áo (Hỏa) 40TGPH 25PTVL(d1)
 • Bao tay (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Đai lưng (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Giày (Hỏa) 40sp 25PTVL(d1)
 • Dây chuyền (Kim) KTC20
 • Nhẫn An Bang (Hỏa) *2 KH30
 • Ngọc bội Hiệp Cốt (Thổ) KB30 KTC5
 • Vũ khí (Thổ) 25KB(d1)
  Bảng kháng

 

  • PTVL 137
  • KH 85
  • KB 80
  • KL 60
  • KD 25
  • TGPH 40
  • TGLChậm 0
  • TGLChoáng 0
  • TGTD 0
   Chúng ta có thể mua dây hệ Hỏa để lấy TGLC thay cho KTC hệ Kim nhưng không dùng được mũ Định Quốc.
  • Dây chuyền (Hỏa) 20KTC 40TGLC(d1)
  • Mũ (Hỏa) 25PTVL(d1)
  • Vũ khí (Thổ) 25KB(d1) 40TGTD(d2)

Bảng kháng

 • PTVL 132
 • KH 85
 • KB 80
 • KL 60
 • KD 25
 • TGPH 40
 • TGLChậm 40
 • TGL Choáng 0
 • TGTD 40

Mặc đồ Ngũ Độc Âm Phong (An Bang max op)

Anh em có 1 bộ An Bang max op hãy trở thành ngũ độc với khả năng kháng bá đạo với bộ trang bị mà chúng tôi đề xuất bên dưới.

 • Dây An Bang (Thổ) 20KTC
 • Nhẫn An Bang (Hỏa) 30KH
 • Nhẫn An Bang (Thủy) 30KB
 • Ngọc Bội An Bang (Mộc) 30KD
 • Mũ Định Quốc (Thủy) 30PTVL
 • Áo (Hỏa) 40TGPH 25PTVL(d1) 40TGLC(d2)
 • Bao tay (Hỏa) 40TGLC(d1) 25PTVL(d2)
 • Đai lưng (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Giày (Hỏa) 40sp 40TGLC(d1) 25PTVL(d2)
 • Vũ khí (Thủy) 25KH(d1) 40TGChoáng(d2)

Bảng kháng

 • PTVL 132
 • KH 75
 • KB 50
 • KL 55
 • KD 50
 • TGPH 40
 • TGLChậm 120
 • TGLChoáng 40
 • TGTD 0

Mặc đồ Ngũ Độc Âm Phong & Bùa Chú

Ngũ Độc bùa có hiệu ứng cao bù lại thì PTVL ít hơn hẳn. Thma khảo các trang bị và bảng kháng sau đây:

 • Dây chuyền môn phái (Hỏa)
 • Mũ Định Quốc (Thủy) 30PTVL
 • Bao tay Định Quốc (Hỏa) 50TGLChậm
 • Áo Định Quốc (Kim) 50TGPH
 • Đai lưng Định Quốc (Thổ) 80TGTD
 • Giày Định Quốc (Mộc) 45speed
 • Ngọc bội Hiệp Cốt (Thổ) 30KB 5KTC
 • Nhẫn (Thủy) 25KH(d1) 40TGChoáng(d2)
 • Nhẫn (Thổ) 25KB(d1) 40TGTD(d2)
 • Vũ khí (Thủy) 25KH(d1) 40TGChoáng(d2)

Bảng kháng

 • PTVL 61
 • KH 79
 • KB 84
 • KL 64
 • KD 69
 • TGPH 50
 • TGLChậm 50
 • TGLChoáng 80
 • TGTD 120

Mặc đồ Ngũ Độc Đao

Ngũ Độc Đao dùng Đao băng sát nên dùng trang bị sau:

 • Mũ Định Quốc (Thủy) 30PTVL
 • Áo Định Quốc (Kim) 50TGPH
 • Bao tay ( Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Đai lưng (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Giày (Hỏa) 40sp 25PTVL(d1)
 • Dây chuyền (Kim) 20KTC 25 KD(d1)
 • Nhẫn An Bang (Hỏa) 30KH – nhẫn trên
 • Nhẫn (Thổ) 25KB(d1) – nhẫn dưới
 • Ngọc bội Hiệp Cốt (Thổ) 30KB 5KTC
 • Vũ khí (đao hệ Thủy) 30sp 25KH(d1) 100bs(d2)

Bảng kháng

 • PTVL 112
 • KH 80
 • KB 80
 • KL 60
 • KD 50
 • TGPH 50
 • TGLChậm 0
 • TGLChoáng 0
 • TGTD 0

Mặc đồ Ngũ Độc Đao (Đao Hoàng Kim)

Anh em đang có đao HK môn phái và bộ An Bang max op có thể bá đạo server với trang bị sau đây:

 • Dây An Bang (Thổ) 20KTC
 • Nhẫn An Bang (Hỏa) 30KH
 • Nhẫn An Bang (Thủy) 30KB
 • Ngọc Bội An Bang (Mộc) 30KD
 • Mũ Định Quốc (Thủy) 30PTVL
 • Áo (Thủy) 25KH(d1) 40TGLChoáng(d2)
 • Bao tay (Hỏa) 40TGLC(d1) 25PTVL(d2)
 • Đai lưng (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Giày (Hỏa) 40sp 40TGLChậm(d1) 25PTVL(d2)
 • Đao Hoàng Kim Ngũ Độc

Bảng kháng

 • PTVL 107
 • KH 75
 • KB 50
 • KL 55
 • KD 50
 • TGPH 40
 • TGLChậm 80
 • TGLChoáng 40
 • TGTD 0

Mặc đồ Ngũ Độc Dual (đao độc sát)

Nếu muốn dùng độc sát chưởng pháp và Bách Độc Xuyên Tâm hãy tham khảo ngay trang bị gợi ý sau đây:

 • Mũ (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Áo (Thủy) 40TGPH 25KH(d1)
 • Bao tay (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Đai lưng (Hỏa) 25PTVL(d1)
 • Giày (Hỏa) 40sp 40TGLC(d1) 25PTVL(d2)
 • Dây chuyền (Thủy) KTC20
 • Nhẫn An Bang (Hỏa) 30KH – nhẫn trên
 • Nhẫn (Kim) 25KD(d1) – nhẫn dưới
 • Ngọc bội Hiệp Cốt (Thổ) 30KB 5KTC
 • Vũ khí (Đao hệ Mộc) 30sp đs ngoại(d1) đs nội(d2)

Bảng kháng

 • PTVL 107
 • KH 80
 • KB 55
 • KL 60
 • KD 50
 • TGPH 40
 • TGLChậm 40
 • TGLChoáng 0
 • TGTD 0

Fuji Game vừa hướng dẫn các bạn về cách mặc đồ Ngũ Độc, tùy theo các trường hợp cũng như trang bị, skill sử dụng mà có các hướng lên đồ, trang bị cho nhân vật khác nhau. Mọi ý kiến xin vui lòng bình luận góp ý bên dưới nhé.

0/5 (0 votes)