HomeVõ Lâm

Tọa độ boss Sát Thủ Võ Lâm JX1 chính xác nhất

Tọa độ boss Sát Thủ Võ Lâm JX1 chính xác nhất
Like Tweet Pin it Share Share Email

Giang hồ rối ren, loạn lạc với sự xuất hiện của hiệp khách giang hồ, người chơi phải ra tay diệt trừ bọn ác ôn, cường hào nhằm mang lại bình yên cho giới giang hồ và đi kèm là những phần thưởng xứng đáng. Ngay sau đây là tọa độ boss sát thủ từ 2x đến 9x trong võ lâm 1 mà người chơi cần ghi nhớ.

Giới thiệu nhiệm vụ boss sát thủ

Để thực hiện nhiệm vụ boss sát thủ người chơi cần gặp npc, sau đó có tọa độ các các boss mà mình muốn hạ. Chúng ta có thể solo hoặc đi theo team, với các con boss mạnh hoặc đặc thù riêng người chơi cần có đồng đội tham gia hỗ trợ

Nếu hạ được boss sát thủ chúng ta sẽ có vô số phần thưởng như vàng, đồ và tấm Sát Thủ Lệnh Bài.

Boss sát thủ chia làm 8 đẳng cấp, từ dễ đến khó từ 2x đến 9x. Đương nhiên boss 9x mạnh và không thể đánh một mình rồi..

Đẳng cấp các boss sát thủ
Đẳng cấp các boss sát thủ

Tối đa chỉ hoàn thành 8 nhiệm vụ/ngày.

Cách nhận nhiệm vụ boss sát thủ

Bắt đầu nhận nhiệm vụ boss sát thủ tại NPC Nhiếp Thí Trần xuất hiện tại các vị trí cố định ở các thành thị.  7 thành thị bao gồm Thành Đô, Phụng Tường, Biện Kinh, Lâm An, Đại Lý, Tương Dương, Dương Châu

NPC Nhiếp Thí Trần
NPC Nhiếp Thí Trần

Tọa độ của ông NPC Nhiếp Thí Trần ở các thành thị:

Thành Thị Tọa độ
Thành Đô (401, 310)
Phụng Tường (188, 199)
Biện Kinh (205, 190)
Lâm An (171, 188)
Đại Lý (196, 201)
Tương Dương (189, 200)
Dương Châu (212, 185)

Dựa theo cấp độ sẽ có nhiệm vụ riêng. Mỗi nhiệm vụ có các con boss phân bổ ở các sơn động, sa mạc…để chúng ta chọn boss phù hợp.

Chọn nhiệm vụ theo cấp độ
Chọn nhiệm vụ theo cấp độ

Thực hiện nhiệm vụ

Khi nhận nhiệm vụ, di chuyển đến tọa độ của boss, giết boss và hoàn tất nhiệm vụ. Lưu ý tiếp nhận nhiệm vụ tại NPC mới đi hạ boss, nếu không bạn sẽ uổng công.

Dùng phím F12 trên bàn phím để tra cứu nhiệm vụ.

Chúng ta có thể đi theo đội và ai hạ boss các thành viên khác đều hoàn thành nhiệm vụ.

Phải hoàn thành nhiệm vụ boss sát thủ mới có thể nhận thêm các nhiệm vụ khác.

Tọa độ boss sát thủ 2x – 9x

Tham khảo bảng tọa độ boss sát thủ chi tiết tương ứng tên boss – tọa độ:

Boss Sát Thủ LV 20
Tên Boss Tọa Độ
Phục Lưu Mê Cung
 Trác Lãnh Cầm 193,184
Tiêu Thiên Ngạo 177,189
 Mục Minh Kiệt 205,193
 Tất Vưu Phóng 217,190
Kiếm Các Trung Nguyên
 Lục Cửu U 200,189
 Bộ Hiêu Trần 214,196
 Dục Kiếm Thu 225,191
Thiệu Hoa Dung 223,171
Bạch Thuỷ Động
 Quan Tử Mạc 210,196
 Bành Thục Hải 200,192
Bích Phù Bình 197,199
 Trượng Lãnh Sơn 199,205
Khoả Lang Động
 Tiêu Kiếm Tuyết 189,192
Kha Thiếu Gia 195,180
 Chưởng Bát Phương 215,189
 Mộng Ất Phi 212,199
Mãnh Hổ Động
 Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224,220
 Thượng Quan Lãng 214,207
 Dương Thanh Ẩn 203,196
 Nguỵ Chiếm Thân 213,200
Boss Sát Thủ LV 30
Tên Boss Tọa Độ
Kim Quang Động
 Diêu Thủ Thu 197,187
Bá Phách Đông 219,203
Lương Tư Nam 218,185
 Trác Thất Lang 192,180
Bạch Vân Động
 Kiều Đỉnh Thiên 215,199
 Trọng Vô Cực 223,190
 Khí Cầm Sĩ 236,200
 Đinh Văn Dục 215,209
Yến Tử Động
Phong Ngũ Ấn 171,219
Khang Bất Hối 180,209
Phương Dực Viêm  206,204
 Trữ Tâm Cuồng  202,220
Dược Vương Động Tầng 1
Kinh Phụ Sanh 196,204
 Hoắc Trấn Phi 194,201
 Quản Vô Yếm 207,204
 Diệp Vĩnh Ân 204,199
Vũ Di Sơn
 Âu Chí Phong 156,185
 Độc Cô Hiệp 114,166
 Hống Phù Nhai 120,169
Nghê Đại Châu 180,198
Boss Sát Thủ LV 40
Tên Boss Tọa Độ
Kinh Hoàng Động
Du Thán Giang 202,217
Hạ Hùng Phi 180,211
Tống Vũ Phong 200,205
Lộ Thượng Nhân 219,226
Phụng Nhãn Động
Nhiệm Tôn Hành 220,201
Hàn Khanh Long 220,189
Trì Phẩm Chân 205,182
Giản Thiết Thối 190,183
Thần Tiên Động
Điêu Dị Đao 212,198
Đồ Tàn Sanh 221,192
Bàng Vô Tịnh 233,198
Lý Hoa Độ 221,207
Kê Quán Động
Thích Ảnh Sa 192,188
Nguy Nhân Tử 191,174
Cố Viễn Hề 211,185
Tạng Đình Cốc 207,193
Kiến Tính Phong Sơn Động
Diêm Tự Hữu 217,185
Đàm Hoàng Bạo 226,190
Thạch Cố Kiều 201,193
Ưng Thái Hiệp 192,181
Boss Sát Thủ LV 50
Tên Boss Tọa Độ
Tín tướng tự hậu viện địa đạo mê cung
Mạnh Đạp Hồng 224,198
Yên Tức Hận 215,194
Hoắc Thanh Sương 212,200
Miên Tư Đạo 222,204
Hưởng Thuỷ Động
Tiếu Vọng Thâu 224,202
Cảo Nãi Khoát 237,205
Mạnh Tử Vũ 244,211
Đường Nghĩa Chi 258,201
Thiên tâm Động
Lũ Vi Thiện 199,183
Lỗ Tranh Tranh 190,197
Sử Tiêu Sơn 204,187
Tây Môn Vô Giới 213,194
Đáy Động Đình Hồ
Giới Tình Chỉ 215,202
Lôi Ảo Khách 212,207
Diệp Ngũ Long 229,202
Tiết Tiểu Bá 207,199
Ngọc Hoa Động
Mậu Tuất Nhung 215,210
Dương Diệm Quân 221,200
Du Tiêu Cường 192,194
Cô Dự Sưu 185,216
Boss Sát Thủ LV 60
Tên Boss Tọa Độ
Trúc Ti Động Tầng 1
Uông Thệ Thuỷ 190,202
Yến Lưu Sanh 195,200
Tang Thương Hải 184,203
Bồ Thập Tam 189,206
Tường Vân Động Tầng 2
Hậu Khất Kiếm 208,188
Hầu Yên Tân 191,194
Thiệu Thất Sát 207,196
Du Vạn Lí 210,203
Lưu Tiên Động Tầng 2
Cừu Doãn Sam 190,184
Thượng Quan Chất 195,193
Tái Viễn Bạc 212,189
Tưởng Huyền Viễn 194,188
Tuyết Báo Động Tầng 4
Khuất Lộc Vinh 192,206
Lư Quán Bắc 195,205
Giải Quy Nam 199,207
Tùng Vô Ảnh 203,200
Dương Giác Động
Lạc Thê Thanh 191,190
Bạch Thương Nham 206,184
Biện Lưu Thiện 221,199
Thái Tinh Thần 207,209
Boss Sát Thủ LV 70
Tên Boss Tọa Độ
Lão hổ động
Hống linh ti 200,200
Tào nhân phủ 213,203
Trình phúc ba 197,210
Đặng an khuê 194,206
Linh cốc động
Ứng khiếu phong 208,195
Phạm triều sương 219,198
Phùng song dực 198,203
Phó khâu tu 201,190
Thanh loa đảo sơn động
Lạc long hiền 222,203
Cổ thanh dương 203,193
Quan thiên vấn 212,189
Hạ thiếu hùng 244,205
Đại Tù động
Tô cổ ngâm 203,195
Hồ nhất lang 225,200
Huỳnh vạn kiếp 198,202
Giang trầm nhạn 195,186
Boss Sát Thủ LV 80
Tên Boss Tọa Độ
Băng Hà Động
Diệp Ức Anh 221,200
Lạc Nhĩ Kim 206,199
Mạc Nam Trúc 212,207
Tần Tư Du 229,210
Nhan Thạch Động
Cô Vô Thường 218,187
Liễu Tứ Gia 231,201
Thí Đại Thiếu 219,201
Tôn Văn Bưu 209,196
Phù Dung Động
Đồng Bất Phúc 193,177
Đường Bác Văn 214,182
Đào Đảo Chủ 201,196
Điền Vô Đạo 189,166
Lưỡng Thuỷ Động
Viên Niệm Tịch 199,194
Trịnh Trác Quần 203,185
Chương Nguyên Sùng 212,189
Tạ Trọng Hầu 211,201
Dược Vương Động Tầng 3
Vu Cửu Đồ 192,297
Viên Thiên Thọ 191,203
Nhạc Thượng Côn 205,195
Thiêm Phúc Vân 204,203
 

Boss Sát Thủ LV 90
Tên Boss Tọa Độ
Tiến Cúc Động
Giả Giới Nhân 205,204
Trịnh Cửu Nhật 205,191
Chu Sở Bá 217,200
Trang Minh Trung 201,197
Mê Cung Sa Mạc
Cam Chánh Cô 198,207
Vũ Nhất Thế 157,202
Dương Phong Dật 181,211
Hà Sinh Vong 178,194
Xi Vưu Động
Tằng Chỉ Oán 213,199
Vệ BiênThành 219,195
Cố Thủ Đằng 228,199
Chư Cát Kinh Hồng 204,197
Trường Bạch Sơn Nam Lộc
Phan Ngạt Nhân 156,187
Liên Kinh Thái 185,171
Bảo Triệt Sơn 161,163
Vạn Hồ Tinh 139,160
Mạc Cao Quật
Trử Thiên Mẫn 152,171
Đoạn Lăng Nguyệt 215,172
Tả Dật Minh 159,171
Nhậm Thương Khung 234,172

Phần thưởng

Mỗi khi hạ được boss sát thủ dù là thành viên nào cũng sẽ nhận được exp và lệnh bài sát thủ. Random thêm một số vật phẩm giá trị đó là Tinh Hồng Bảo Thạch, Thủy Tinh. Có các trang bị như Tiểu Hoàng Kim Kim Phong, trang bị Hoàng Kim An Bang – Định Quốc, trang bị Hiệp Cốt Nhu Tình…

Các địa điểm lưu rương Võ lâm jx 1 ở thành thị

Như vây, Fuji Game cung cấp cho các bạn thông tin chi tiết về tọa độ boss sát thủ võ lâm từ 2x đến 9x. Tùy theo cấp độ mà người chơi chọn tương ứng và nên có tổ đội để hạ những con boss khủng,nhận vô số trang bị có giá trị

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *