Cách tăng điểm Thúy Yên Đao, Song Đao Săn boss Jx1

Đối với người chơi yêu thích phái nữ, chúng ta có thể chọn Nga My hoặc Thúy Yên. Trong khii Nga My chính phái thì Thúy Yên trung lập. Võ công của họ có sự mềm mại, nhẹ nhàng như chim bay phượng múa. … Đọc tiếp Cách tăng điểm Thúy Yên Đao, Song Đao Săn boss Jx1