Tăng điểm Thiên Nhẫn ĐAO – KÍCH dame to Võ lâm jx1

Dù cùng chung hệ với Cái bang nhưng Thiên nhẫn thuộc tà phái, thân thể cường tráng võ công cao cường. Thiên nhẫn có 3 đường Đao – Kích và Bùa nhưng ưa chuộng sử dụng nhất vẫn là Đao và Kích, sử dụng … Đọc tiếp Tăng điểm Thiên Nhẫn ĐAO – KÍCH dame to Võ lâm jx1