Tăng điểm Nga My Kiếm, Chưởng Buff toàn tập VL Jx1

Nga My thuộc chính giáo của Trung Nguyên, võ công chủ yếu có sát thương … Đọc tiếp Tăng điểm Nga My Kiếm, Chưởng Buff toàn tập VL Jx1