#15 Set Đồ Thần MU Mạnh Nhất DK, DW, Elf, MG, DL, RF, GL

By fuji - Latest update 22/05/2022
#15 Set Đồ Thần MU Mạnh Nhất DK, DW, Elf, MG, DL, RF, GL
Name
Version
Mod Features
Size
Requires
Category Hướng Dẫn
Get It On Google Play
Publisher
Genre
Update 22/05/2022 (2 năm ago)

Ai trong chúng ta cũng muốn sở hữu những set đồ thần mạnh và mới nhất. Những set đồ Mu khủng giúp tăng sức mạnh tấn công cho nhân vật. Tên gọi mỗi set ở các phiên bản mu private có thể khác nhau nhưng cơ bản các chỉ số vẫn như nhau.

Set Đồ thần MU là gì?

Đồ thần Mu là những set đồ khủng có chỉ số cao, giúp gia tăng sức mạnh tấn công.Sở hữu những set đồ này giúp nhân vật chúng ta mạnh mẽ, tấn công với sát thương nhiều hơn.

Mỗi set đồ có các dòng riêng, các class lại có các set đồ mạnh nhất, mỗi người chơi game Mu đều mong muốn sở hữu.

Kiếm Set Thần MU ở đâu

Sở hữu set đồ thần là mong muốn của mọi người của mọi người chơi. Kiếm các trang bị này thông qua các event như:

  • Hỗn nguyên lâu
  • Thiên giới
  • Săn các boss như Kundun.
  • Train tại các bản đồ công thành chiến

Set đồ thần của DK mạnh nhất

Các set đồ

Set HYON DK

set hyon

Trang bị:

1. Mũ (Helm)

2. Găng tay (Gloves)

3. Giày (Boots)

4. Kiếm điện (Lightning Sword)

Tính năng

Trang bị 2 item:

Tăng phòng thủ +25

Trang bị 3 item:

Thêm dòng Tỷ lệ X2 sát thương + 10%

Trang bị 4 item (full set) :

Tăng phòng thủ +25

Tỷ lệ X2 sát thương + 10%

Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

Sát thương chí mạng +20

Sát thương hoàn hảo +20

Set VICIOUS DK

set hyon

Trang bi

1. Mũ (Helm)

2. Áo (Armor)

3. Quần (Pants)

4. Nhẫn đất (Ring of Earth)

Tính năng

Trang bị 2 item:

– Sát thương Skill +15

Trang bị 3 item:

– Thêm dòng Sát thương ATK +15

Trang bị 4 item(Full set):

– Sát thương Skill +15

– Sát thương ATK +15

– Tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Sát thương tối thiểu +20

– Sát thương tối đa +30

– Tỷ lệ bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Set RAVE DK

set rave

Trang bị

1. Mũ (Helm)

2. Áo (Armor)

3. Quần (Pants)

Tính năng

Trang bị 2 item:

– Sát thương Skill +20

Trang bị 3 item (Full set):

– Tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Sát thương +30% khi dùng vũ khí 2 tay

– Tỷ lệ bỏ khả năng phòng ngự của đối phương +5%

DK dùng set đồ nào bá nhất?

  • Dùng vũ khí 2 tay nên sử dụng set Rave (+30% sát thương)
  • Dùng vũ khí 1 tay chọn giữa set Hyon hoặc set Vicious để mặc.

Set đồ thần của DW mạnh nhất

Set ANUBIS DW

set đồ dw

Trang bị

1. Mũ (Helm)

2. Áo (Armor)

3. Găng tay (Gloves)

4. Nhẫn lửa (Ring of Fire)

Tính năng

Với 2 item:

– Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%

Với 3 item:

– Thêm dòng Tăng mana +50

Với 4 item (Full set):

– Tỷ lệ nhân đôi sát thương +10%

– Tăng mana +50

– Sát thương phép thuật +10%

– Sát thương chí mạng + 15%

– Sát thương hoàn hảo +15%

– Tăng sát thương chí mạng +20

– Tăng sát thương hoàn hảo +20

Set ENIS DW

set đồ dw

Trang bị

1. Mũ (Helm)

2. Áo (Armor)

3. Quần (Pants)

4. Giày (Boots)

Tính năng

Với 2 item:

– Sát thương Skill +10

Với 3 item:

– Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Với 4 item (Full set):

– Sát thương Skill +10

– Tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Chỉ số phép thuật +30

– Sát thương phép thuật +10%

– Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ của đối phương +5%

Phối đồ

  • Để tối đa sát thương nên mặc full set Enis và kết hơp thêm Găng tay và nhẫn lửa Anubis giúp x2 10% sát thương.

Set đồ thần của RF mạnh nhất

RF sẽ có 2 set đồ mạnh nhất như sau:

Set Vega RF

Trang bị

1. Mũ (Địa long)

2. Áo (Địa long)

3. Quần (Địa long)

4. Vuốt (Địa long)

Tính năng

Với 2 item:

– Tăng tấn công +50

Với 3 item:

– giúp thể lực +50

Full set

– Tăng thể lực +50

– Tăng tấn công +50

– Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

– x2 sát thương +5%

– Tỷ lệ loại bỏ phòng ngự của đối phương +5%

Set Chamer RF

Trang bị

1. Chân (Địa long)

2. Áo (Địa long)

3. Quần (Địa long)

4. Vuốt (Địa long)

Tính năng

Với 2 item:

– Tăng phòng thủ +50

Với 3 item:

– x2 sát thương + 50

Full set

– Tấn công +50

– Thể lực +50

– Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

– Tỷ lệ nhân đôi sát thương +5%

Phối đồ mạnh nhất RF

Set đồ mạnh nhất khi kết hợp là full set Vegas, vuốt và chân chamer.

Set đồ thần của DL mạnh nhất

Với class DL sẽ có 2 dòng đó là Set AGNIS DL, Set BROY DL là mạnh nhất. Kết hợp rất bá đạo.

Set AGNIS DL

set AGNIS DL

Trang bị

1. Mũ (Helm)

2. Áo (Armor)

3. Quần (Pants)

4. Nhẫn (Ring)

Tính năng

Với 2 item:

– Tỉ lệ chính xác sát thương +10%

Với 3 item:

– Chống đỡ +40

Full set

– Tỉ lệ chính xác sát thương x2 +10%

– Chống đỡ +40

– Sát thương của tuyệt chiêu +20

– Tăng chính xác của sát thương chí mạng +15%

– Tăng chính xác sát thương tối đa +15%

– Tăng sức sát thương chí mạng +20

– Tăng sức sát thương tối đa +20

Set BROY DL

set AGNIS DL

Trang bị

1. Quần (Pants)
2. Giày (Boots)
3. Găng tay (Gloves)
4. Dây chuyền (Pedan

Tính năng

Với 2 item:

– Tăng sát thương +20

Với 3 item:

– Sát thương của tuyệt chiêu +20

Full set

– Tăng sát thương +20

– Tăng sát thương tuyệt chiêu +20

– Tăng thêm năng lượng +30

– Tăng mệnh lệnh +30

– Tăng chính xác sát thương chí mạng +15%

– Tăng chính xác  sát thương tối đa +15%

– Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Phối đồ

Full set Broy dùng thêm phụ kiện Agnis sẽ cực kỳ bá đạo.

Set đồ thần của MG mạnh nhất

Với người chơi class MG tham khảo 2 set đồ Mu sau:

Set GAION MG

set đồ mg

Trang bị

1. Áo (Armor)
2. Quần (Pant)
3. Giày (Boots)
4. Dây chuyền nước

Tính năng

Với 2 item:

– Tăng bỏ khả năng phòng ngự mục tiêu 5%

Với 3 item:

– Tỷ lệ x2 sát thương +15%

Full set

(đang cập nhật)

Set MUREN MG

set đồ mg

Trang bị

1. Áo (Armor)
2. Quần (Pant)
3. Găng tay (Gloves)
4. Nhẫn lửa (Ring Of Fire)

Tính năng

Với 2 item:

– Tăng sát thương kỹ năng +10

Với 3 item:

– Có sát thương phép thuật +30

Full

Sát thương kỹ năng +10
Sát thương phép thuật +30
Tỷ lệ x2 sát thương +10%
Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%
Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
Phòng thủ +25
Tăng khi vũ khí 2 tay +20%

Set đồ thần của Elf mạnh nhất

Set thần Mu với class này chúng ta có 2 set là Aruan và Gywen. Xem thông tin cụ thể.

Set Aruan Elf

set elf

Trang bị

1. Mũ (Helm)
2. Áo (Armor)
3. Quần (Pants)
4. Giày (Boots)

Tính năng

Với 2 item:

– Tăng sát thương +10

Với 3 item:

– Có dòng nhân đôi sát thương +10%

Full set

– Tăng sát thương +10

– Có dòng nhân đôi sát thương +10%

– Sát thương kỹ năng +20

– Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%

– Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

Set Gywen Elf

set elf

Trang bị

1. Áo (Armor)
2. Găng tay(Gloves)
3. Giày (Boots)
4. Dây chuyền (Pedan of Ability)
5. Cung bạc (Silver Bow)

Tính năng

Với 2 item:

– nhanh nhẹn +30

Với 3 item:

– Có sát thương tối thiểu +30

Với 4 item:

-Phòng thủ +20

Full set

– nhanh nhẹn +30

– Có sát thương tối thiểu +30

– Sát thương tối đa +20

– Tỷ lệ sát thương chí mạng +15%

– Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%

– Sát thương chí mạng +20

– Sát thương hoàn hảo +20

=> Tối ưu hóa sức mạnh sẽ là Set Aruan Elf.

Các set thần Mu các class khác sẽ đươc web cập nhật sau.

Chúng ta theo dõi về set đồ thần MU của các class nhiều người chơi như DK, DW, Elf, MG, DL, RF, GL. Thiếu class nào sẽ được chúng tôi cập nhật sau.

Chúc chơi game vui vẻ!

0/5 (0 votes)