Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website là: http://mumoirahn.com

Bảo mật

Bình luận

Khách truy cập bình luận trên web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và IP của người truy cập. Không sử dụng các thông tin cá nhân vào các mục đích khác khi không được phép.

Cookies

Trường hợp bình luận cần cung cấp tên, email địa chỉ website. Các thông tin này được lưu giữ trên website trong thời gian 1 năm.

Nếu sửa hoặc công bố bài viết, cookie mới được lưu trong trình duyệt. Cookie này là ID của bài viết và sẽ hết trong thời gian 24 giờ.

Nội dung nhúng từ website khác

Một số thông tin mà khách hàng sử dụng như video, hình ảnh, bài viết… nhúng từ các trang web khác hoạt động tương tự như bản gốc. Chúng tôi hoàn toàn không chỉnh sửa các thông tin liên quan.

Giới hạn sử dụng

Nnội dung, cơ sở dữ liệu có trên website sẽ được bảo vệ bởi pháp luật và các giấy tờ có liên quan. 
 
Người dùng không sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng, phân phối..vào các mục đích khác mà không được sự đồng ý từ chúng tôi.