Cách tăng điểm Cái bang rồng, bổng toàn tập Võ lâm 1

Nói về các bang phái trên giang hồ, Cái bang số lượng thành viên đông nhất, quy mô lớn nhất và tuyệt học võ công nhiều như mây. Thiếu Cái Bang không thể trở thành võ lâm Trung Nguyên. Thành viên phái này ở đâu cũng có và chuyện gì cũng biết. Khi chơi võ … Đọc tiếp Cách tăng điểm Cái bang rồng, bổng toàn tập Võ lâm 1