Cách mặc đồ Thiên nhẫn TNLT cực trâu bò

Thiên nhẫn hành Hỏa, dù bề ngoài bình thường nhưng có sức mạnh không thua kém những phái thuộc hệ Kim. Thiên Nhẫn giáo là một tà phái từ Tây Vực vì vậy không phổ biến ở Trung Nguyên. Cùng với Cái Bang thì Thiên nhẫn có lượng dame khổng lồ và khả năng săn … Đọc tiếp Cách mặc đồ Thiên nhẫn TNLT cực trâu bò