Cách ép Socket DK, khảm Socket trong MU Online

DK hay Dark Knight class có khả năng gây sát thương vật lý, cận chiến mạnh và có thể dùng nhiều vũ khí như khác nhau. Trong hướng dẫn này mu lậu sẽ chỉ dẫn anh em cách ép Socket DK 1 tay, 2 tay hoặc dùng vũ khí giáo và chùy.

Thông số cơ bản

Thông số cố định Phần trăm
% giảm sát thương tối đa 60%
% phản hồi sát thương tối đa 70%
% tăng phòng thủ của khiên tối đa 1800%
% Excellent DMG tối đa 70%
% Critical DMG tối đa 80%

Số giáp trụ socket

 • Tối đa có 6 dòng socke dùng cho vũ khí và khiên.
 • Tối đa 10 socket vũ khí và khiên đối với người chơi máy chủ MU IGCN

Phân loại socket

 • Đối với Set đồ 3 socket: cơ bản, nhiều nhất
 • Đối với Set đồ 4 socket: Hiếm, rất ít gặp
 • Đối với Set đồ 5 socket: cực hiếm, tìm đỏ mắt không ra.
dk trong Mu
Class Dk trong Mu

Thông số ngọc Socket

Hạt NT Tính Năng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fire (Lửa) Tăng tấn công/ma lực mỗi 20 cấp độ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
  Tăng tốc độ tấn công 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Tăng sức tấn công/ma lực tối đa 30 32 35 40 45 50 55 61 67 73
  Tăng tấn công/ma lực tối thiểu 20 22 25 30 35 40 45 51 57 63
  Tăng tấn công/ma lực 20 22 25 30 35 40 45 51 57 63
  Giảm tiêu hao Nội Lực 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49%
Water (Nước) Tăng % chặn đòn 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
  Tăng  phòng thủ 30 33 36 39 41 44 47 51 55 60
  Tăng phòng thủ của SD 100% 150% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 600%
  Giảm sát thương 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
  Phản hồi sát thương 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%
Ice (Băng) Phục hồi HP tiêu diệt quái vật 250 280 310 340 372 404 436 471 506 541
  Phục hồi Mana  tiêu diệt quái vật 400 450 500 550 601 652 703 755 807 859
  Tăng tấn công tuyệt chiêu 37 40 45 50 57 64 71 80 89 100
  Tăng  tấn công 25 27 30 35 42 49 56 65 74 83
  Tăng độ bền vật phẩm 30% 32% 34% 36% 40% 44% 49% 54% 60% 66%
Wind (Gió) Tăng phục hồi HP 8 10 13 16 21 26 31 38 45 52
  Tăng HP tối đa 100 115 130 145 165 185 205 235 265 295
  Tăng Mana tối đa 150 165 180 195 215 235 255 285 315 345
  Tăng tự động phục hồi Mana 7 14 21 28 37 46 55 66 77 88
  Tăng Nội Lực tối đa 70 82 95 110 126 143 162 182 203 226
  Tăng khả năng phục hồi Nội Lực 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Lightening (Sét) Tăng sức sát thương hoàn hảo 15 20 25 30 36 43 51 60 70 81
  Tăng % sát thương hoàn hảo 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
  Tăng sức sát thương chí mạng 30 32 35 40 47 56 66 77 89 102
  Tăng khả năng ra đòn chí mạng 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%
Earth (Đất) Tăng sức mạnh 6 8 9 10 11 13 15 18 20 24
  Tăng nhanh nhẹn 1 2 3 4 5 7 9 12 15 18
  Tăng thể lực 30 32 34 36 38 41 44 48 52 57
  Tăng năng lượng 10 12 13 15 17 20 23 27 31 36

Ngọc kích hoạt thuộc tính ẩn Socket

Vật phẩm Vật phẩm đang dùng chứa ngọc nguyên tố (số lượng) Opt % thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang dùng Lửa (1) Nước (1) Băng (1) Gió (1) Sét (1) Đất (1) Tăng % sát thương gấp đôi +3% 100%
Lửa (1) Nước (3) Băng (1) Gió (3) Sét (1) Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%

Cách ép Socket cho DK

Thứ tự

 • Dòng 1: Đối với ngọc sét: tăng exc dame
 • Dòng 2: Đối với ngọc băng : tăng sức mạnh cho các skill
 • Dòng 3: Đối với ngọc lửa: Tăng tấn công/phép thuật trong 20 lv.

Trường hợp DK dùng vũ khí ở hai tay và đối vói 5 dòng socket thì:

 • Dòng 4: Ngọc lửa giúp tăng tấn công/Phép thuật.
 • Dòng 5: Ngọc lửa giúp nhân vật tăng tốc độ tấn công.
Ép Socket cho Dk
Ép Socket cho Dk

Ép socket khiên, set đồ DK Agi

DK Agi khiên + set đồ 3 socket

 • Thêm 3 viên seed 10 giúp tăng phòng thủ
 • Thêm 6 viên seed 10 giúp tăng thêm máu tối đa.
 • Thêm 5 viên giúp thể lực tăng
 • Thêm 4 viên seed 10 giúp nhân vật giảm sát thương

Thứ tự

Lớp Áo Quần Tay Chân Khiên
Blade Master            
Socket 1 Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương
Socket 2 Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng phòng thủ khiên
Socket 3 Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa
Bonus Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29  

Đối với đồ có dòng socket 4 5 thì:

 • Seed nước tăng thủ cho nhân vật.
 • Seed gió: tăng khả năng tự động hồi máu.
 • Seed nước: giúp phản hồi sát thương tốt hơn
 • Seed gió: giúp tăng AG tối đa.

Ép socket khiên, set đồ DK vũ khí 2 kiếm, giáo, chùy

 • 4 viên seed 10 giúp hỗ trợ giảm sát thương.
 • 5 viên seed 10 giúp tăng máu tối đa tăn
 • 5 viên giúp thể lực nhân vật tăng
 • 1 viên giúp tăng khả năng phòng thủ
Lớp Áo Quần Tay Chân
Blade Master          
Socket 1 Giúp giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Giảm sát thương Tăng tỉ lệ chặn đòn vũ khí cận chiến
Socket 2 Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực Tăng thể lực
Socket 3 Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa Tăng HP tối đa
Bonus Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29 Tăng HP tối đa +29

Trường hợp socket 4 và socket 5:

 • Ngọc nguyên tố (Seed nước) giúp tăng khả năng phòng thủ.
 • Ngọc nguyên tố (Seed gió) giúp tăng tự động hồi máu.
 • Ngọc nguyên tố (Seed) nước giúp tăng phản dame.
 • Ngọc nguyên tố (Seed) gió giúp tăng AG tối đa.

Hoàn thành hướng dẫn Mu cách ép Socket DK dành cho các trường phái khác nhau như 1 tay 2 tay hoặc dùng các vũ khí giáo và chùy trong mu online. Chúc anh em chiên sgame vui vẻ nhé.

Xem thêm: Lệnh kết hôn trong Mu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © All rights reserved.
X