Hệ thống các map trong Mu Online

By fuji - Latest update 22/05/2022
Hệ thống các map trong Mu Online
Name
Version
Mod Features
Size
Requires
Category Hướng Dẫn
Get It On Google Play
Publisher
Genre
Update 22/05/2022 (2 năm ago)

Map hay bản đồ là màn hình thu nhỏ giúp người chơi có thể quan sát bao quát toàn bộ trên màn hình máy tính. Map giúp chúng ta định hướng vị trí và di chuyển thật nhanh trong game. Vậy các map trong Mu online có bao nhiêu cái?

Các map trong Mu

Các map (bản đồ) trong game mu sẽ được sắp xếp theo cấp độ từ thấp đến cao.

 • Lorencia
 • Noria
 • Devias
 • Dungeon
 • Atlans
 • Lost Tower
 • Tarkan
 • Icarus
 • Kalima
 • Land of Trials (Cấm địa Hoàng Gia)
 • Aida
 • Crywolf
 • Valley of Loren
 • Barracks of Balgass
 • Refuge of Balgass
 • Elbeland
 • Swamp of Peace
 • Raklion
 • Vulcanus
 • Karutan
các map mu trong game
Map Lorencia Mu

Chi tiết các bản đồ Mu

Lorencia

Lorencia khởi đầu của các Chiến Binh và Phù Thủy. Dành cho những người chơi khởi đầu từ lv1.

Giới hạn lv Chiến Binh và Phù Thủy bắt đầu
Quái vật
Spider, Budge Dragon, Lich, Bull Fighter, Giant, Hound, Elite Bull Fighter, Skeleton Warrior.

Noria

Noria được mệnh danh là vương quốc cổ tích. Các Chaos Goblin ra đời từ vùng đất huyền bí này.

Giới hạn cấp
Chiến Binh, Phù Thủy tối thiểu lv 10 mới vào đây được.
Quái vật
Chain Scorpion, Goblin, Stone Golem, Agon, Forest Monster, Elite Goblin, Hunter, Beetle Monster.

Devias

Devias vùng đất nổi tiếng bởi tuyết, người chơi cần cấp độ 15 để vào Devias, quái cao hơn map Lorencia.

Giới hạn cấp Tối thiểu từ lv 15 có thể đến.
Quái vật
Yeti, Elite Yeti, Ice Queen, Assassin, Ice Monster, Worm, Hommerd.

Dungeon

Dungeon là hang động có nhiều quái vật trong đó có con quái Gorgon.

Giới hạn cấp
Tối thiểu lv 20 cho tầng 1, 40 cho tầng 2 và 50 với tầng cao hơn
Nổi bật Hang động 3 tầng
Quái vật
Ghost, Dark Knight, Cyclops, Larva, Skeleton Archer, Elite Skeleton Warrior, Skeleton Warrior, Thunder Lich, Hell Spider, Hell Hound, Poison Bull, Gorgon.

Atlans

Vùng đất cư trú của những con quái vật mạnh nhất của Kundun, Hydra. Người chơi cần chiến đấu với chúng.

map Atlans
Map Atlans
Giới hạn cấp Tối thiểu lv 60 trở lên đến Atlans.
Quái vật
Bahamut, Vepar, Valkyrie, Great Bahamut, Silver Valkyrie, Lizard King and Hydra

Lost Tower

Lost Tower là tòa tháp có nhiều quái mạnh trong đó có Kundun. Bạn cần trở nên mạnh mẽ để đến đây.

Giới hạn cấp
Tối thiểu lv 80 trở lên, lv 90 mới có thể dịch chuyển. Lv > 80 cho tầng thứ hai, 90 cho tầng ba, 90 tầng thứ tư, 100 cho tầng 5, 100 cho tầng 6 và 110 cho tầng 7.
Quái vật
Devil, Death Cow, Death Gorgon, Shadow, Poison Shadow, Balrog, Cursed Wizard, Death Knight.

Tarkan

Vùng đất sa mạc trong Mu với nhiều quái cấp độ khó nhằn.

Giới hạn cấp
Tối thiểu lv 130 trở lên để đến Tarkan. Lv 140 dịch chuyển đến đây
Nổi bật Tarkan có vô số báu vật
Quái vật
Mutant, Bloody Wolf, Iron Wheel, Tantalos, Beam Knight, Zaikan, Death Beam Knight.

Icarus

Map cần người chơi có cánh hoặc pet biết bay mới có thể vào. Map được bảo vệ bởi Dark Phoenix.

Giới hạn cấp
Tối thiểu lv 170 dịch chuyển khi cưỡi thú cưỡi bay hay với đôi cánh.
Quái vật
Alquamos, Mega Crust, Queen Ranier, Drakan, Alpha Crust, phantom Knight, Great Drakan, Phoenix of Darkness.

Kalima

Kalima có tổng cộng 6 cổng để đến Kalima và cấp độ ngày càng nâng cao để gặp boss lớn là Kundun.

Giới hạn cấp
6 tầng cằn dựa vào cấp độ nhân vật mới vào được.
Nổi bật Kundun xuất hiện ở tầng 6.
Quái vật
Aegis, Lord Centurion, Blood Soldier, Death Angel, Necron, Death Centurion, Schriker, Illusion of Kundun.

Land of Trials (Cấm địa Hoàng Gia)

Chúng ta không thể dịch chuyển trực tiếp vào được, cần có guild chiếm thành và liên minh mới tự do vào.

Giới hạn cấp Guild chiến thắng.
Quái vật
Axe Warrior, Lizard Warrior, Poison Golem, Queen Bee, Fire Golem, Erohim.

Aida

Giới hạn cấp Cấp độ trên 130.
Nổi bật Train từ cấp độ 150 – 250.
Quái vật
Death Tree, Forest Orc, Blue Golem, Witch Queen, Hellmaine, Blue Golem, Bloody Orc, Bloody Death rider, Bloody Witch Queen.

Crywolf

Giới hạn cấp Cấp độ trên 100.
Nổi bật Map train cho người chơi từ 300 lv.
Quái vật
Hammer Scout Lance Scout Bow Scout, Werewolf, Balram, Soram, Death Sled Death Spirit, Dark Elf, Balgass.

Valley of Loren

Giới hạn cấp tất cả
Nổi bật
Map Công Thành Chiến (Castle Siege)
Quái vật
Hammer Scout Lance Scout Bow Scout, Werewolf, Balram, Soram, Death Sled Death Spirit, Dark Elf, Balgass.

Barracks of Balgass

Giới hạn cấp Tối thiểu lv 350
Quái vật
Balram (Hero), Death Spirit (Hero), Soram (Hero)

Refuge of Balgass

Giới hạn cấp Tối thiểu lv 350
Quái vật Dark Elf, Death Spirit, Soram

Elbeland

Giới hạn cấp Tối thiểu lv 10
Nổi bật khởi đầu của class Summoner.
Quái vật
Strange Rabbit, Pollution Butterfly, Crazy Rabbit, Werewolf, Curse Rich, Totem Golem, Grizzly, Grizzly Captin

Swamp of Peace

Giới hạn cấp Tối thiểu lv 400.
Nổi bật
map của nhân vật Master (hoàn thành nhiệm vụ cấp 3).
Quái vật
Sapi-Unus, Sapi-Duo, Pawn Shadow, Shadow Knight, Shadow Look, Napin Thunder, Ghost Napin, Blaze Napin, Sapi Queen, Shadow Master, Napin Ice, Medusa (Boss).

Raklion

Giới hạn cấp Tối thiểu lv 270
Quái vật Selupan

Vulcanus

Giới hạn cấp
Tối thiểu lv / Diễn ra event Hang Ấp Trứng – Selupan.
Quái vật
Zombie Fighter, Resurgent Gladiator, Butcher Ashes, Blood Assassin, Assassin Blood Cruel, Burning lava Giant ,Outrageous lava Giant

Karutan

Giới hạn cấp Người chơi trên 160.
Quái vật
Poisonous Scorpion, Bone Scorpion, Orkus, Golog, Crypta, Crypos, Condra, Nacondra

Mumoirahn.com vừa giới thiệu với các anh em chơi game về các map trong Mu Online, từ thấp đến cao, nơi khởi đầu của các chủng tộc hoặc các map săn boss khủng, pk hoặc map diễn ra các event chi tiết nhất.

Xem thêm: Hướng dẫn cộng điểm Slayer

0/5 (0 votes)