Bảng Bug Agi DW, DK, Elf, DL, MG, SM, RF Chuẩn Nhất

By fuji - Latest update 22/05/2022
Bảng Bug Agi DW, DK, Elf, DL, MG, SM, RF Chuẩn Nhất
Name
Version
Mod Features
Size
Requires
Category Hướng Dẫn
Get It On Google Play
Publisher
Genre
Update 22/05/2022 (2 năm ago)

Giới thiệu với người chơi mu mới ra về bảng Bug Agi của các class trong game Mu như DW (DARK WIZARD), DK (DARK KNIGHT), Elf, DL (DARK LORD) và MG (MAGIC GLADIATOR) chuẩn nhất. Trong game Mu thì Agi yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta phải nắm vững.

Agi là gì trong Mu?

Agi là 3 chữ cái đầu tiên viết tắt của Agility theo tiếng Việt có nghĩa là sự nhanh nhẹn. Hiểu đơn giản hơn là nhanh nhẹn của nhân vật trong di chuyển hoặc chiến đấu.

mốc agi mu

Còn bug Agi thì sao?

Bug Agi có thể hiểu là khi nhân vật vượt mốc nhanh nhẹn nào đó sẽ không thể dùng skill riêng. Điều này do hệ thống tự động game nhận diện tốc độ và giúp ngăn chặn tình trạng gian lận trong game.

Vậy mốc nào thì hệ thống skill sẽ không sử dụng được? Bảng Bug Agi sẽ giúp chúng ta biết các class, tốc độ và skill có thể và không thể dùng khi Agi quá cao (nếu có dùng cũng bị đá thôi).

Các mốc Agi của Dw

Skill Triệu tập linh hồn – Evil Spirits

 • 0 – 5700 > Sử dụng bình thường
 • 5700 – 6550 > dùng được với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
 • 8200 – 9820 > dùng được Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 9820 – 10700 > Không dùng được
 • 10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
 • 13250 – 15700 > dùng được với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 15700 – 23250 > Không dùng được
 • 23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
 • 28250 – 33200 > dùng được với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 33200 – 65534 > Không dùng được

Skill Vòng tròn lửa – Inferno

 • 0 – 61700 > Không dùng được
 • 61700 – 65534 > Không dùng được

Skill Bùng nổ năng lượng – Nova

 • 9820 – 10700 = dùng bình thường
 • 33200 – 65534 = dùng bình thường

Các mốc Agi của DK

Skill Xoay kiếm – Twisting Slash

 • 0 – 47040 > dùng bình thường
 • 47040 – 65534 > dùng bình thường nhưng không thấy Skill

Các mốc Agi của Elf

Skill Liên hoàn tiên – MultiShot

 • 0 – 23200 > dùng bình thường
 • 23200 – 25250 > Không sử dụng được
 • 25250 – 37750 > dùng bình thường
 • 37750 – 56500 > Không sử dụng được
 • 56500 – 65535 > dùng bình thường

Các mốc Agi của MG

Skill Triệu tập linh hồn – Evil Spirits

 • 0 – 11200 > dùng bình thường
 • 11200 – 12880 > dùng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 12880 – 16200 > dùng bình thường
 • 16200 – 19440 > dùng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 19440 – 21200 > Không sử dụng được
 • 21200 – 26200 > dùng bình thường
 • 26200 – 31100 > dùng với Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 31100 – 46200 > Không sử dụng được
 • 46200 – 56200 > dùng bình thường
 • 56200 – 65535 > dùng với Quái điểu/Phượng Hoàng

Skill Xoay kiếm – Twisting Slash

 • 0 – 47180 > Sử dụng bình thường
 • 47180 – 65535 > dùng được nhưng không thấy Skill

Skill Vòng tròn lửa – Inferno

 • 0 – 65535 > Sử dụng bình thường

Skill chém lửa hay Fireslash

 • 0 – 32,767 > dùng bình thường

Các mốc Agi của DL

Skill Xích hỏa long – FIRESCREAM

 • 0 – 2400 > dùng bình thường
 • 2400 – 5000 > dùng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 5000 – 5600 > Không sử dụng được
 • 5600 – 6800 > dùng với Ngựa/Phượng Hoàng
 • 6800 – 8000 > dùng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 8000 – 11800 > Không sử dụng được
 • 11800 – 16600 > dùng cùng Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
 • 16600 – 65535 > Không dùng được

Các mốc Agi của SM

 • 0 – 9500 dùng bình thường
 • 9500 – 10500 > dùng với Dino / Unicorn / Fenrir (Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
 • 11000 – 13000 > Hoạt động bình thường
 • 13500 – 19500 > dùng với Dino / Unicorn / Fenrir (Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
 • 20000 – 21000 > Không dùng được
 • 21500 – 22500 > dùng với Dino / Unicorn / Fenrir (Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
 • 23000 – 28000 > Hoạt động bình thường
 • 28500 – 30000 > dùng với Dino / Unicorn / Fenrir (Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
 • 30500 – 65535 > Không dùng được

Bảng bug RF

 • 0-6900 bình thường
 • 6900-13900 không hoạt với Skill Upper Beast (dễ bị đá văng game)
 • 13900-65000 bình thường

>> Kinh nghiệm đi Hỗn nguyên lâu

Hoàn thành bảng bug agi của tất cả các class trong game mu lậu như DW, DK, Elf, DL, MG, SM, RF. Những thông tin liên quan về hướng dẫn mu sẽ được cập nhật bên dưới. Các bạn đón xem nhé.

5/5 (1 vote)